Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności


Oferta


Zespół


mgr Barbara Żynda


Psycholog, terapeuta Integracji sensorycznej, terapeuta EEG Biofeedback

Zdobyła tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła międzynarodowe szkolenie Integracji sensorycznej oraz superwizję prowadzoną przez Austriacką organizację GSIÖ w Warszawie i Wiedniu. ... oraz roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Poradni Poza Schematami w Warszawie. W trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji dotyczących zaburzeń neurorozwojowych i emocjonalnych. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada w Gliwicach oraz Centrum Terapeutycznym Sens w Gliwicach, której jest współzałożycielem. Współtworzy projekt polskiej normalizacji narzędzia diagnostycznego EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration) oceniającego funkcjonowanie procesów integracji sensorycznej. Jest członkiem i sekretarzem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. W swej pracy podchodzi do człowieka indywidualnie i całościowo uwzględniając pracę z ciałem, emocjami oraz z rodziną, zgodnie z podejściem systemowym. Współzałożyciel Centrum Terapeutycznego Sens w Gliwicach. Miłośniczka psów, wspinaczki górskiej i dobrej kuchni. Pokaż więcej

mgr Łukasz Żynda


Fizjoterapeuta, terapeuta: Integracji Sensorycznej SI, terapeuta NDT Bobath, terapeuta EEG Biofedback.

Absolwent studiów magisterskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia; studiów podyplomowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia w kardiologii. Uczestnik licznych kursów i szkoleń dotyczących zaburzeń neurorozwojowych. ... Ukończył międzynarodowe szkolenie Integracji sensorycznej oraz superwizję prowadzoną przez Austriacką organizację GSIÖ w Warszawie i Wiedniu. Absolwent Kursu NDT Bobath Basic akredytowanego przez EBTA. Autor wystąpień i publikacji naukowych. Krajowy koordynator polskiej normalizacji narzędzia diagnostycznego EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration) oceniającego funkcjonowanie procesów integracji sensorycznej. W Gliwickim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym GOAR zajmuje się terapią dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi, między innymi zaburzeniami integracji sensorycznej, afazją, spektrum autyzmu, mózgowym porażanie dziecięcym. Współzałożyciel Centrum Terapeutycznego Sens w Gliwicach. Prywatnie mąż, miłośnik biegania, ultimate frisbee i podróży Pokaż więcej

mgr Aleksandra Michnowska


Psycholog

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ze specjalnością wychowawczo-kliniczną dzieci i młodzieży oraz kliniczno-sądową. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. ... Ukończyła kurs doskonalący dla profesjonalistów uprawniający do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych według programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, gdzie udziela pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w kryzysie, dzieciom oraz rodzinom zastępczym, a także prowadzi szkolenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych, sporządza opinie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz okresowe opinie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Stale poszerza swój warsztat pracy w oparciu o nowe doświadczenia zawodowe i szkolenia. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu rozwoju psychospołecznego dzieci, zaburzeń więzi oraz zaburzeń okresu dziecięcego i adolescencji. Pokaż więcej

mgr Dagmara Pacek


Muzykoterapeuta, terapeuta Neuroflow

W CT Sens prowadzi muzykoterapię w formie grupowej oraz indywidualnej, a także aktywny trening słuchowy metodą Neuroflow. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ... specjalizacja: Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja: Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych. W czerwcu 2018r. ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Gliwicach. Jako provider Neuroflow ATS prowadzi diagnozę w kierunku niedosłuchu centralnego (CAPD) oraz terapię metodą aktywnego treningu słuchowego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i osłabioną koncentracją uwagi. Pokaż więcej

mgr Hanna Szykowska-Tkaczyk


Psycholog, logopeda, filolog polski

W CT Sens prowadzi indywidualną terapię logopedyczną, psychologiczną i terapię ręki. Jest również terapeutą prowadzącym grupę terapeutyczną dla dzieci. Absolwentka Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ... Ukończyła szkolenia doskonalące w zawodzie logopedy. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z terapii ręki oraz certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych. Ukończyła szkolenia uprawniające do wykorzystywania testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka) KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego), KOZE (Karty Oceny Zachowania i Emocji) i KOCP (Karty Oceny Czytania i Pisania). Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi oraz młodzieżą – na co dzień pracownik przedszkola integracyjnego z oddziałami specjalnymi oraz szkoły podstawowej. Pokaż więcej

mgr Katarzyna Kulesza-Gutowska


Psycholog, dietetyk kliniczny, minimediatorka dziecięca, terapeuta EEG-Biofeedback

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku psychologia kliniczna oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku dietetyka kliniczna. Certyfikowana minimediatorka dziecięca, opierająca swoją praktykę na modelu S-N-O ... oraz Porozumieniu Bez Przemocy (NVC), terapeuta EEG-Biofeedback. Uwielbia łączyć różnorodne formy wspierającego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami. Przez wiele lat pracy towarzyszył jej pies Baton, który obecnie cieszy się emeryturą. Od 7 lat prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci, pracuje w przedszkolu oraz zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Jej hobby to gotowanie. Łączy w nim psychologię z dietetyką. Z pasją zawodową zaangażowana w tematyce wybiórczości pokarmowej, zaburzeń odżywiania i formom wsparcia rodzin w tym obszarze. Prywatnie żona, mama i właścicielka psa Batona. Miłośniczka książki, gotowania oraz aktywnego odpoczynku nad wodą. Pokaż więcej

mgr Weronika Mazurkiewicz-Błaszczyk


Fizjoterapeuta

W 2009r. ukończyła Wydział Opieki Zdrowotnej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach uzyskując tytuł magistra. Od 10 lat zajmuje się rehabilitacją dzieci z różnego rodzaju trudnościami ruchowymi. ... Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach rewalidacyjnych oraz wczesnej interwencji, gdzie pod okiem doświadczonych specjalistów poszerzała swój warsztat pracy. Grupą pacjentów, której oddana jest szczególnie są niemowlęta w początkowym okresie ich rozwoju. Stosuje terapię w oparciu o koncepcję NDT Bobath, którą w zależności od indywidualnej potrzeby każdego z małych pacjentów uzupełnia o metody wspomagające takie jak Kinezjotaping, terapia powięziowa, elementy osteopatii czy masaż Shantala. Wciąż doskonali swoje umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz Neurorozwojowej Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego. W pracy wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i empatią. Dba o komfort i dobre samopoczucie każdego z pacjentów. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicem, który staje się partnerem w procesie rehabilitacji. Pokaż więcej

Michał Klof


Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta w Sens Gliwice ... Pokaż więcej

mgr Monika Wolińska-Rzepa


Pedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

Pracuje z dziećmi z trudnościami od ponad 20 lat. Swoje doświadczenia zawodowe zdobyłam pracując w szkole specjalnej, w Gliwickim Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym oraz w szkole i przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii ... Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z Rewalidacji z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii z dziećmi upośledzonymi umysłowo oraz innymi utrudnieniami w rozwoju oraz z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Brała udział w dwustopniowym szkoleniu: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (SI). W celu uzupełnienia wiedzy zakresu rozwoju procesów integracji sensorycznej wzięła udział w wielu szkoleniach: diagnoza i terapia SI małego dziecka, ocena i usprawnianie podstawowych funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej, trudności w nauce i problemy w zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w aspekcie SI. Ponadto jest terapeutą ręki. W celu pogłębienia wiedzy dotyczących problemów rozwojowych, ruchowych, efektywnej pracy z dzieckiem ukończyła szkolenie – Bilateralna Integracja oraz warsztaty – ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi, metodę behawioralną, trening umiejętności społecznych. Liczne szkolenia pedagogiczne umożliwiają jej dokonanie oceny rozwoju psychoruchowego dziecka, tworzenie programów dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka, ułatwienie nauki czytania oraz jej usprawniania. Pokaż więcej

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other