Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

Nasza misja


Centrum Terapeutyczne SENS

jest miejscem współpracy wielu specjalistów w trosce o całościowy rozwój człowieka.

Bliski nam jest sposób rozumienia każdej osoby, której pomagamy z perspektywy pełnowartościowego człowieka.

Nie chcemy, aby hasło „holistyczne podejście” było jedynie pustym frazesem.
Wierzymy, że wymiana doświadczeń specjalistów i całościowe podejście do człowieka ma ogromny Sens. Spotkania całego zespołu terapeutycznego (psychologa, fizjoterapeuty, logopedy, terapeuty SI) pozwalają nam szerzej spojrzeć na człowieka. Zapewnia to wysoką jakość naszych oddziaływań terapeutycznych.

Uważamy, że rzetelna diagnoza w oparciu o ustandaryzowane narzędzia diagnostyczne i wiedzę specjalistów jest podstawą dobrej terapii. Dlatego tak ważne dla nas jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu.

Z każdą osobą pracujemy indywidualnie, dostosowując strategie terapii do potrzeb i umiejętności.

Widzimy Sens w:

  • Pomocy pełnej bliskości i szacunku
  • Interdyscyplinarnym podejściu do człowieka
  • Całościowym wsparciu rodziny
  • Spełnianiu światowych standardów
  • Wytrwałości i zaangażowaniu rodziców
  • Rzetelnej diagnozie
  • Tworzeniu wartościowej terapii poprzez zabawę
  • Wysokich kwalifikacjach specjalistów
  • Edukowaniu rodziców, nauczycieli i lekarzy
  • Regularnych spotkaniach specjalistów