Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

MŁODZIEŻOWA GRUPA TERAPEUTYCZNA

TRWA NABÓR DO WRZEŚNIOWEJ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ DLA MŁODZIEŻY

DLA KOGO?

Zapraszamy młodych ludzi w wieku 12-15 lat, którzy zmagają się z niepokojem, niewiarą w siebie, samokrytyką, stresem, trudnościami w szkole, nadmiernym zamartwianiem, presją ze strony rówieśników, trudnościami w relacjach
z innymi, stresem w sytuacjach społecznych, obawą przed oceną przez innych i innymi przytłaczającymi emocjami.

OPIS GRUPY

Grupa terapeutyczna jest miejscem, gdzie można przyjrzeć się sobie, nazwać swoje problemy i wspólnie poszukać ich źródła. Uczestnicy grupy mogą uczyć się od siebie wzajemnie w jaki sposób wyrażać emocje czy radzić sobie z problemami. Nastolatek ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni oraz jak jego sposób komunikacji wpływa na postrzeganie przez innych. Terapia grupowa daje możliwość złagodzenia napięcia emocjonalnego, rozpoznania swoich zasobów, mocnych stron i potrzeb oraz pozwala na otrzymanie wsparcia grupy rówieśniczej. Spotkania polegają głównie na wspólnej rozmowie dotyczącej trudnych sytuacji, przeżywanych emocji, relacji z innymi. W pracy grupowej wykorzystywane będą różne techniki terapeutyczne, psychoedukacyjne oraz elementy psychodramy. Psychodrama – polega na pracy na symbolach i odgrywaniu ról. Technika ta pozwala na przeżycie trudnych emocji, przepracowanie ich oraz “oczyszczenie” emocjonalne. Zmiana dokonuje się przez działanie, nie tylko mówienie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W GRUPIE

  • zwiększenie świadomości swoich emocji
  • polepszenie relacji z rówieśnikami
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • obniżenie napięcia emocjonalnego, lęku, agresji, nieśmiałości

TERMIN

Spotkania trwają 1,5 godziny. Będą odbywały się w 2. i 4. wtorek miesiąca, zgodnie z harmonogramem, w godzinach 16:15 – 17:45.
Pierwsze spotkanie w ramach grupy planujemy na 12.09.2023r., a ostatnie 11.06.2024r.
Przewidujemy kameralną grupę (od 5 do 10 osób).

PROWADZENIE

psycholog
mgr Aleksandra Michnowska

psycholog
mgr Karolina Kosmala

ZAPISY

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW: TELEFONICZNIE LUB PRZEZ ADRES MAILOWY

Warunkiem koniecznym przyjęcia do grupy jest konsultacja kwalifikacyjna z psychologiem, na którą zapraszamy nastolatka i rodzica lub opiekuna prawnego. Spotkanie służy poznaniu potrzeb i oczekiwań, omówieniu specyfiki pracy grupowej, określeniu najskuteczniejszych metod terapii. Od kwietnia 2023 trwa proces kwalifikacji do grupy.