Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

Oferta


Cennik (obowiązuje od 1.09.2023)


Diagnoza

RodzajCzas trwania Cena
Diagnoza Integracji sensorycznej (SI)
dzieci do 4 r.ż. lub z wykorzystaniem obserwacji klinicznej i testów Południowo-Kalifornijskich.
Pakiet: diagnoza, opinia, zalecenia do domu.
3 sesje520zł
dzieci od 4 r.ż. z wykorzystaniem testu SIPT, kwestionariusza SPM i płatnych norm. Pakiet: diagnoza, opinia, zalecenia do domu. 3 sesje 600zł
Kwestionariusz SPMwersja elektroniczna20zł
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 1 sesja160zł
Diagnoza Neuroflow z audiometrią tonalną1 sesja (do 2h)230zł
Omówienie wyników diagnozy 1 sesja100zł
Diagnoza psychologiczna
Sesja z wykorzystaniem testu
diagnostycznego

każda sesja
250zł
O ilości sesji diagnostycznych decyduje diagnosta na podstawie rodzaju
i przebiegu diagnozy.
Badanie gotowości szkolnej 2 sesje280zł
Ocena neurorozwojowa metodą NDT-Bobath 1 sesja180zł
Wydanie opinii z procesu diagnostycznego 70zł
Wydanie zaświadczeniaz procesu terapeutycznego 45zł
Omówienie diagnozy i zaleceń30min60zł

Konsultacja

RodzajCzas trwaniaCena
Psychologicznado 60 min180zł
Psychoterapeutycznado 60 min180zł
Logopedyczna/neurologopedycznado 60 min160zł
Fizjoterapeutycznado 60 min180zł

Terapia

Rodzaj Czas trwaniaCena
Psychologiczna50 min
160zł
Psychoterapia (od 16 r.ż.)50 min
170zł
Psychoterapia rozszerzona
o kontekst rodzinny
60 min200zł
Logopedyczna
Neurologopedyczna
50 min
140zł
30 min90zł
Neuroflow oraz trening
koncentracji, praca nad
wrażliwością słuchową

50 min
130zł
Integracji sensorycznej SI50 min 160zł
Metodą NDT-Bobath 50 min
160zł
30 min90zł
Fizjoterapeutyczna50 min
160zł
EEG-Biofeedback oraz
mnemotechniki/relaksacja
50 min
130zł

Terapia grupowa

Forma płatnościCzas trwaniaCena
Karnet za cały miesiąc
ważny 5 tygodni
do 80 min100zł
System zniżek dla jednego dziecka
Ilość form terapiiCena
2-5zł/terapia
3-10zł/terapia