Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

EEG Biofeedback

Nowa forma terapii w naszym Centrum

EEG-Biofeedback to nieinwazyjna i w pełni bezpieczna, neuroterapia bazująca na plastyczności mózgu. Dzięki biologicznemu sprzężeniu zwrotnemu (bio-feedback),  a więc informacji zwrotnej, jaką otrzymuje osoba trenująca, możliwa jest nauka lepszej koncentracji i uważności. Neurofeedback wpływa na zwiększenie samoświadomości i samokontroli. Informuje nas w jaki sposób w danym momencie funkcjonują fale mózgowe, odpowiedzialne m.in. za koncentrację, motywację, napięcie wewnętrzne, stres.
Czytaj więcej