Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

EEG-Biofeedback to nieinwazyjna i w pełni bezpieczna, neuroterapia bazująca na plastyczności mózgu. Dzięki biologicznemu sprzężeniu zwrotnemu (bio-feedback),  a więc informacji zwrotnej, jaką otrzymuje osoba trenująca, możliwa jest nauka lepszej koncentracji i uważności. Neurofeedback wpływa na zwiększenie samoświadomości i samokontroli. Informuje nas w jaki sposób w danym momencie funkcjonują fale mózgowe, odpowiedzialne m.in. za koncentrację, motywację, napięcie wewnętrzne, stres.

EEG Biofeedback schemat działania

Główne korzyści z treningu EEG Biofeedback:

  • lepsza koncentracja,
  • lepsza pamięć,
  • przyspieszone uczenie się,
  • większa motywacja,
  • zwiększona odporność na stres,
  • zwiększona produktywność,
  • głębszy i łatwiej osiągalny relaks,
  • lepsza samokontrola,
  • rozwój samoświadomości.

Wskazania:

Problemy w nauceZaburzeniaRozwój
m.in.
Dysleksja, dysgrafia
Zaburzenia pamięci i uwagi (ADD)
Słaba spostrzegawczość
Niska motywacja
Opóźnienie rozwoju mowy
m.in.
Autyzm
Zespół Aspergera
Depresja
Bezsenność
Lęk, Nerwica
Afazja
Migreny, bóle głowy
m.in.
Lepsza koncentracja
Większa motywacja
Kontrola stresu
Samoświadomość
Relaksacja
Osiągniecia sportowe
Wzrost kreatywności