Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

EEG Biofeedback

Nowa forma terapii w naszym Centrum EEG-Biofeedback to nieinwazyjna i w pełni bezpieczna, neuroterapia bazująca na plastyczności mózgu. Dzięki biologicznemu sprzężeniu zwrotnemu (bio-feedback),  a więc informacji zwrotnej, jaką otrzymuje osoba…

0 Komentarzy