Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

Psycholog dziecięcy


W Naszym Centrum pracujemy zgodnie z podejściem bliskości i szacunku do człowieka. Uważamy, że każda osoba zasługuje na indywidualne podejście, a kluczową rolą w terapii jest relacja terapeutyczna. Pomocą terapeutyczną nie jest objęte jedynie dziecko. Naszą pomoc kierujemy również do rodziców/ opiekunów w formie psychoedukacji, poradnictwa i wsparcia.

Kontakt z psychologiem odbywa się w formie:

  • konsultacji z rodzicami (i dzieckiem)
  • procesu obserwacyjno-diagnostycznego
  • a jeśli zaistnieje taka potrzeba procesu terapeutycznego (poprzedzonego zawarciem kontraktu)
  • lub wsparciem psychologicznym.

Obszary naszej pracy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży to mi.n.:

  • zaburzenia neurozwojowe (m.in. spektrum autyzmu ASD, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), afazja rozwojowa)
  • Zaburzenia koncentracji i uwagi
  •  Trudności emocjonalno-społeczne
  • Problemy edukacyjne
  • Zaburzenia lękowe

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię zachowanie dziecka, przedszkole/szkoła zgłasza trudności w funkcjonowaniu dziecka, warto skonsultować się z psychologiem.

Cennik


Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (ZA, Autyzm) 2/3 sesje 220zł
Diagnoza w kierunku zaburzeń uwagi/ nadpobudliwości psychoruchowej 2/3 sesje 220zł
Wydanie opinii z procesu diagnostycznego 60zł
Wydanie zaświadczenia z procesu terapeutycznego 30zł
Konsultacjado 60 mi 100zł
Terapiado 55 min 90zł