Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

Metoda NDT-Bobath


Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależnośćw życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

  • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.
Bobath

Cennik


Diagnoza

Rodzaj Czas trwania Cena
Konsultacja50 min150zł
Ocena neurorozwojowa metodą NDT-Bobath 1 sesja 160zł
Wydanie opinii z procesu diagnostycznego 70zł

Terapia

Rodzaj Czas trwania Cena
Metodą NDT-Bobath do 30 min
do 50 min
65zł
130zł