Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

Muzykoterapia


W CHWILI OBECNEJ ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII SĄ ZAWIESZONE

Dla kogo?

Program zajęć muzykoterapeutycznych przeznaczony jest dla dzieci,  u których zdiagnozowano niepełnosprawność bądź inne formy zaburzeń rozwojowych, niezależnie od ich stopnia i rodzaju. Celem terapii jest wykorzystanie dobroczynnego wpływu muzyki i jej elementów na wszechstronny rozwój dziecka.

Zajęcia muzykoterapeutyczne:

  • stymulują rozwój psychoruchowy dziecka
  • pobudzają wyobraźnię i twórcze myślenie
  • wspierają rozwój mowy
  • wyzwalają radość ze wspólnego muzykowania
  • podnoszą samoocenę
  • pomagają w rozładowaniu stresu i napięć psychofizycznych
  • rozwijają umiejętność współpracy w grupie

W czasie zajęć wykorzystywane są różne formy aktywności muzycznej dziecka: śpiewanie, słuchanie, grę na instrumentach, improwizację. A wszystko to w atmosferze wspólnej zabawy.

Zapraszamy!


Cennik

Forma płatnościCzas trwaniaCena
Jednorazowado 45 min 45zł
Za cały miesiąc
np. 4 spotkania w miesiącu
do 45 min 30zł
30zł x 4 =120zł