Gliwice, ul. Daszyńskiego 154 + 48 609 963 370

Integracja Sensoryczna


Czym jest ASI

Integracja Sensoryczna Ayres (Ayres Sensory Integration®, ASI) jest ugruntowanym i ciągle rosnącym obszarem oddziaływań terapeutycznych. Metoda opracowana przez dr A. Jean Ayres, terapeutkę zajęciową, psycholog, neurobiolog jest podejściem terapeutycznym, które początkowo okazało się skuteczne w pracy dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Od tamtej pory ASI pojawia się również jako praktyka terapeutyczna oparta na dowodach (evidence-based practice) w terapii dzieci i młodzieży.
Terapia integracji sensorycznej jest szeroko stosowana u osób z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, niepełnosprawnościami i w różnych grupach wiekowych. Musi być jednak poprzedzona rzetelną diagnozą.

Integracja sensoryczna:

  • To podświadomy proces zachodzący w mózgu (bez udziału świadomości)
  • Porządkuje informacje pobrane przez zmysły (propriocepcja, przedsionek, wzrok, słuch, węch, smak)
  • Nadaje znaczenia temu, co jest doświadczane przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić ( np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu z zewnątrz)
  • Pozwala działać celowo i reagować na doświadczane sytuacje, tzw. reakcje adaptacyjne
  • Tworzy fundamenty edukacji i funkcjonowania społecznego

Układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, to trzy podstawowe układy sensoryczne. Układy te ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi – słuchowym, wzrokowym i smakowo-zapachowym. M.in. od współpracy tych wszystkich układów zależy prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie. Jeśli jednak mózg z pewnych względów nie radzi sobie z integracją bodźców ma to ogromny wpływ na jakość życia, funkcjonowanie emocjonalno-społeczne, zdolności edukacyjne oraz samoregulacyjne.

Jak pracujemy

W naszym centrum pracujemy w oparciu o międzynarodowe standardy Integracji Sensorycznej Ayres (Ayres Sensory Integration®- ASI).  Korzystamy  z wytycznych ASI® Fidelity Measure więcej tutaj oraz tutaj: artykułu ang. Przeprowadzamy ustandaryzowaną diagnozę z wykorzystaniem norm i najnowszych testów diagnostycznych (SIPT, EASI, SPM™). Konsultujemy się w zespole fizjoterapeuta-psycholog-logopeda. W razie potrzeby konsultujemy się z lekarzami.
Do pełnej opinii dołączamy plan terapii, a także dostosowanie warunków sensorycznych w domu i szkole. Sensowna jest współpraca ze szkołą, aby zapewnić spójne oddziaływania. Nasza sala ma ponad 70 m2 i spełnia standardy metody SI, tj. sprzęt terapeutyczny, bezpieczeństwo i praca dwóch terapeutów jednocześnie.

Objawy

Diagnoza i terapia

Przeprowadzamy ustandaryzowaną diagnozę z wykorzystaniem norm inajnowszych testów diagnostycznych i kwestionariuszy (SIPT, EASI*, SPM™). Konsultujemysię w zespole fizjoterapeuta-psycholog-logopeda-lekarz.
Do pełnej opinii dołączamy plan terapii, a także dostosowanie warunków sensorycznych w domu i szkole. Sensowna jest współpraca ze szkołą, aby zapewnić spójne oddziaływania. Diagnoza Integracji sensorycznej SI Gliwice

Diagnoza Integracji Sensorycznej to 3 spotkania.

*Planowana data opublikowania Testów EASI to 3 kwartał 2020 r.

ASI® Fidelity Measure

W naszym centrum pracujemy zgodnie z dziesięcioma założeniami ASI® Fidelity Measure.  Terapia Integracji Sensorycznej Ayres (ASI®) ma miejsce kiedy jest spełnione co najmniej 8 z 10 punktów opisanych w tabeli poniżej:

Główne elementy procesuOpis zachowania i postawy terapeuty
Dostarcza możliwości sensorycznychPrzedstawia dziecku możliwości różnych doświadczeń sensorycznych, które obejmują: doświadczenia dotykowe, przedsionkowe i / lub proprioceptywne; interwencja/terapia obejmuje więcej niż jedną modalność sensoryczną (min 2 z 3 wyżej wymienionych)
Dostarcza właściwe wyzwania (just the right challenges)Dopasowuje aktywności dziecka tak, aby przedstawić wyzwania, które nie są ani zbyt trudne ani zbyt łatwe. Tak by wywołać reakcje adaptacyjne dziecka na wyzwania sensoryczne oraz praksji
Współpracuje przy wyborze aktywnościTraktuje dziecko jako aktywnego współpracownika w procesie terapii, umożliwiając mu sprawowanie pewnej kontroli nad wyborem aktywności; nie określa harmonogramu działań niezależnie od dziecka
Prowadzi w samodzielnej organizacji dzieckaWspiera i prowadzi samoorganizację zachowania dziecka do podejmowania wyborów i planowania własnego zachowania w takim zakresie, w jakim dziecko jest do tego zdolne; zachęca dziecko do inicjowania i rozwijania własnych pomysłów i planów działań
Dba o odpowiedni poziom pobudzeniaUpewnia się, że sytuacja terapeutyczna sprzyja osiągnięciu lub utrzymaniu optymalnego poziomu pobudzenia dziecka. Poprzez wprowadzanie zmian w otoczeniu lub w aktywności w celu wspierania: uważności, zaangażowania i komfortu dziecka.
Tworzy kontekst zabawTworzy kontekst zabaw, opierając się na wewnętrznej motywacji dziecka i czerpaniu radości z aktywności; wspomaga i rozwija zabawy społeczne, motoryczne, z użyciem wyobraźni i przedmiotów.
Maksymalizuje sukces dzieckaPrezentuje lub modyfikuje aktywność, tak aby dziecko mogło odnieść sukces w wykonaniu jej części lub całości. Aktywność jest odpowiedzią na dane wyzwanie
Zapewnia bezpieczeństwo fizyczneZapewnia dziecku fizyczne bezpieczeństwo przy użyciu odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego i terapeutycznego, a także poprzez bliski kontakt i oddziaływania wspomagające.
Aranżuje pomieszczenie tak by zaangażować dzieckoOrganizuje pomieszczenie oraz dostępny sprzęt by motywować dziecko do wyboru i uczestnictwa w wykonywaniu aktywności
Sprzyja utrzymaniu więzi terapeutycznej Respektuje emocje dziecka, ma pozytywny stosunek do dziecka, dąży do porozumienia z nim, tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego